VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu

Yazdır

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu

Azerbaycan Kültürel Mirasın Araştırılmasına Destek Derneği (MIRAS) ile Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Derneği’nin ortaklığında “VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu / Sanat Etkinlikleri (Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor)” açılış töreni 18 Eylül 2012 tarihinde Milano Politeknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenmiştir. 

VI. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Sempozyumu

Açılış törenine Sayın Vatikan Büyükelçimiz Kenan Gürsoy ile eşi Prof. Belkıs Gürsoy da katılmıştır.

Sayın Vatikan Büyükelçimiz açılış konuşmasında, aynı kültür ve medeniyet havzasında, aynı değerleri ele alan farklı yaklaşımların olabileceğini, farklı devletlerin hakimiyetindeki Türk kültürel mirasının farklı coğrafyalar üzerinden incelenmesinin çoğulcu bir bakış açısını beraberinde getirdiğini, Milano gibi tarih, sanat ve mimarlık alanda ünlenmiş bir Avrupa şehrinde Türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası hakkında çesitli alanlarda akademisyenlerin bir araya gelmesinin çok kültürlülüğün pekişmesine katkıda bulunduğunu, ortak bir barış dilinin oluşturulmasına yardımcı olduğunu, toplantının medeniyetler arası buluşmanın bir anlamda ön hazırlığını teşkil ettiğini kaydetmiştir.

Sempozyum çerçevesinde Prof. Belkıs Gürsoy19. Yüzyılda Türkçe yazılmış iki İtalya Seyahatnamesi” başlıklı bir sunum yapmıştır.

Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan GürsoyProf. Dr. Belkıs Gürsoy 

 

MİLAN POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ YAPILI ÇEVRE BÖLÜMÜ
MİRAS KÜLTÜREL MİRASIN ARAŞTIRLMASINA DESTEK DERNEĞİ
KONYA FİKİR, SANAT, KÜLTÜR ADAMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
POLİTECNICO DI MILANO
DİPARTİMENTO Dİ SCİENZA E TECNOLOGİE DELL'AMBİENTE COSTRUİTO
MIRAS SOCIAL ORGANIZATION IN SUPPORT OF STUDYING OF CULTURAL HERITAGE
KONYA OPINION, CULTURE AND PEOPLE OF ART ASSOCIATION

VI. ULUSLARARASI
TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI VE KÜLTÜREL MİRASI
SEMPOZYUMU / SANAT ETKİNLİKLERİ

(Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimari, Bilim, Tarih, Edebiyat, Sanat ve Folklor)

VI. INTERNATIONAL
TURKIC CULTURE, ART AND CULTURAL HERITAGE SYMPOSIUM /ART ACTIVITY
(Archaeology, History of Art, Architecture, Science, History, Literature, Art and Folklore)

17-18-19-20-21 Eylül (/September) 2012-Milano/İTALYA

PROGRAM

18.09.2012
Aula Magua Salonu (Aula Magua Hall)

09.00 Sempozyum Açılışı
(Openning of the symposium)

09.00-09.40 Açılış konuşmaları ve plaket töreni
(Openning speeches and ceremony of plaquettes)

1. Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI
(Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI, Honorary Head of Symposium)

2. Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ
(Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Honorary Head of Symposium)

3. Azerbaycan Milletvekili Dr. Ganira PAŞAYEVA
(Dr. Ganira PASHAYEVA, Deputy of National Assembly of Azerbaijan)

4. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Stefano Della TORRE
(Prof. Dr. Stefano Della TORRE, Head of Symposium)

5. Azerbaycan Heyeti Adına, Prof. Dr. Vali ALİYEV
(Prof. Dr. Vali ALİYEV, Group on behalf of Azerbaijan)

6. Azerbaycan Respublikası Medeniyet ve Turizm Nazirliyi Kültürel Miras Bölmesinin Sektor Müdürü, Könül JAFAROVA
(Konul JAFAROVA, The Republic of Azerbaijan Ministry of Culture and Tourism Manager of Cultural Heritage Department)

7. Sempozyum Genel Sekreteri Exp. Ahmet AYTAÇ
(Exp. Ahmet AYTAÇ, General Secretary of Symposium)

8. Diplomatik Yetkililer
(Diplomatic Authorities)

9. Sempozyum Genel Sekreteri Prof. Dr. Ezio ARLATI
(Prof. Dr. Ezio ARLATI, General Secretary of Symposium)

Plaket Töreni
Ceremony of Plaquettes

09.40 Sergi Açılışı (Opening of the Exhibition)

I. SALON (I. HALL)
1. OTURUM (1. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI–Dr. Ganira PASHAYEVA

10.00-10.15 Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI: The Politecnico Di Milano International Relationships Development Policy
10.15-10.30 Dr. Ganira PASHAYEVA: Qarabağ’da Türk Mədəniyyəti Abidələri (Turkic Cultural Monuments in Karabakh)
10.30-10.45 Prof. Dr. Stefano DELLA TORRE-Vacide Betül KURTULUŞ: A Case Study of Ecomuseums in Turkey: Hüsamettindere Village Ecomuseum Project as an Experience of Involving People With the Cultural Landscape
10.45-11.00 Prof. Dr. Gafar JABİYEV-Dr. Fariz KHALİLLİ: Azərbaycan-Avropa Əlaqələri (Orta Əsr Ağsu Şəhərinin Arxeoloji Materiallari Əsasında) (Azerbaijani-European Relations (Based on Medieval Agsu Town Archaeological Materials))
11.00-11.15 conclusion
11.15-11.30 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
2. OTURUM (2. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Artegin SALAMZADE - Prof. Dr. Vali ALİYEV

10.00-10.15 Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ - Dr. Ayşe DEĞERLİ: Osmanlı Döneminde Seydişehir ve Çevresinde Tasavvufî Hayat, Tekke ve Zaviyeler (Mystıc Life In and Around Seydişehir During The Ottoman Period, Lodges and Small Lodges)
10.15-10.30 Prof. Dr. Nargiz ALİYEVA: Ibn Makula (1030-1082) və Azərbaycanlı Alimlər (Ibn Makula (1030-1082) and Azerbaijani Scientists)
10.30-10.45 Prof. Dr. Kamil IBRAHİMOV: Bakı’da Məhəmməd Sınıqqala Məscidi (The Muhammad Siniqqala Mosque in Baku)
10.45-11.00 Exp. Ahmet AYTAÇ: Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Hatt-ı Hümayun Evrakında Kilim ve Kaliçelerle Alakalı XVIII-XIX. Yüzyıllara Ait Bazı Belgelere Dair (Some Documents About XVIII-XIX. Century Rugs and Kalıçe (carpets) in the Hatt-ı Humayun in the Prime Ministry Ottoman Archive)
11.00-11.15 conclusion
11.15-11.30 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
3. OTURUM (3. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Stefano Della TORRE - Prof. Dr. Ramiz ABDULRAHİMOV
11.30-11.45 Prof. Dr. Giuliano NOCI: Cooperating at a New Multi-Cultural and Multi-Located “Preservation and Conservation Technologies Laboratory”
11.45-12.00 Prof. Dr. Jafer GİYASİ: Azərbaycan’ın Monumental Səfəvi Türbələri və Tac Mahal Türbəsi’nin Genezisi Haqqinda (Monumental Safavids Tombs of Azerbaijan and Genesis of Taj Mahal Tomb)
12.00-12.15 Prof. Dr. Ezio ARLATI: Architectural Modeling and Performance Augmentation for Archaeological Sites Protection System: the Case of the Existing Museum in Agsu, Azerbaijan.
12.15-12.30 Associate Prof. Dr. İpek FİTÖZ: Osmanlı Tasarım Mirasında Murano Yaratıcılığının İzi: “Dolmabahçe Sarayı” (Impression Of Murano Ingeniousness On Ottoman Design Heritage: “Dolmabahçe Palace”)
12.30-12.45 conclusion
12.45-13.30 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
4. OTURUM (4. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Gafar JABİYEV-Dr. Fariz HALİLLİ

11.30-11.45 Habiba ALIYEVA: Azərbaycan’da Epiqrafik Abidələrin Mühafizəsi və Bərpası (Orta Əsr Ağsu Şəhəri Qəbiristanlığı Tədqiqatları Əsasında) (Preservation and Restoration of Epigraphic Monuments in Azerbaijan (on the Basis of Research of Medieval Agsu Town Cemetery)
11.45-12.00 Sümeyra Merve İLBAK: Osmanlı Kültürünün Avrupa’daki Etkisi ve Turqueri’nin Yükselişi (Ottoman Culture’s Effect on the Europe and Rising of the Turquerie)
12.00-12.15 Inst. Şöhret AKTEPE: Turkish Art and Cultural Heritage (Türk Sanatı ve Kültür Mirası)
12.15-12.30 Dr. Rashad IBRAHIMOV-Albina RZAYEVA: Ağsu Azərbaycan Xalqının Maddi və Mənəvi Mədəniyyətini Əks Etdirən Orta Əsr Şəhəridir (Agsu is Medieval Town Reflected Material and Moral Values of Azerbaijani People)
12.30-12.45 conclusion
12.45-13.30 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
5. OTURUM (5. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Jafer GİYASİ- Prof. Dr. Luigi SCRİNZİ

13.30-13.45 Associate Prof. Dr. Lorenzo JURINA: Pre-Stressed Steel Cables And Bars In Consolidation Of Heritages In The Caucasus Area
13.45-14.00 Prof. Dr. Artegin SALAMZADE: Symbolics and Iconography of the Upper Regions of the Being in Turkic Culture
14.00-14.15 Dr. Giovanmaria LECHI: Sharing the Heritage Conservation Opportunities Enabled by Satellite Survey and Analytical Representation
14.15-14.30 Assistant Prof. Cem DOĞAN: Bir İtalyan Osmanlı Mimari, Barborini ve Mimari Eserleri Üzerine Bir Analiz (An Italian Ottoman Architect Barborini and an Analysis on His Architecturel Works)
14.30-14.45 conclusion
14.45-15.00 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
6. OTURUM (6. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Rana ABDULLAYEVA - Exp. Ahmet AYTAÇ

13.30-13.45 Assistant Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ERGÜDER: Türk Kültüründe Halı ve Kilimlerin Kullanım Alanları (Carpets and Rugs Turkish Culture Uses)
13.45-14.00 Dr. Khadija ASADOVA: Azərbaycan Muzeylərində Qorunan Türk Sənət Əsərləri Kolleksiyalarından Nümunələr (Samples from Turkic Art Work Collection Preserved in Azerbaijani Museums)
14.00-14.15 Inst. Dr. Ayşegül KOYUNCU OKCA: Geleneksel Dokuma Örneklerinden Azık Torbaları (The Examples of Traditional Weavings: Food (Azık) Bags)
14.15-14.30 Assistant Prof. Dr. Cemile TUNA: İtalyan Kiliselerinde Sergilenen Osmanlı Sancakları (Ottoman Banners in Italian Churches)
14.30-14.45 conclusion
14.45-15.00 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
7. OTURUM (7. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Aybeniz ALİYEVA KENGERLİ - Assistant Prof. Banu APAYDIN

15.00-15.15 Prof. Dr. Ramiz ABDULRAHIMOV: Türkdilli xalqların memarlıq irsinin tarixi inkişaf yolları (Historical Development of the Turkish Speaking Folks’ Architecture)
15.15-15.30 Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR: Türk Dilindeki Sadeleşmenin Hukuk Diline Yansıması (The Reflection of Turkish Language Simplification Towards the Legal Language)
15.30-15.45 Dr. Roida RZAYEVA: Interdisciplinary Analysis of Postmodernist Indicators in Turkic Societies
15.45-16.00 Associate Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA: Antalya’da Kültürel Miras Turizmine Yönelik Nitel Bir Çalışma (A Qualitative Research on Cultural Heritage Tourism in Antalya)
16.00-16.15 conclusion
16.15-16.30 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
8. OTURUM (8. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Associate Prof. Dr. Rubabe ALİYEVA- Assistant Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ERGÜDER

15.00-15.15 Prof. Dr. Tuna DOĞAN-Inst. Nermin ÇELİK: Ege’den Türkiye’ye Uzanan Seramik Sesi ve İzi: Yıldız Şima (Ceramic Voice and Trace From Agean to Turkey: Yıldız Şıma)
15.15-15.30 Shems GOJAYEVA: Folklorda etnopsixoloji aspekt (Ethno-Psychological Aspect in Folklore)
15.30-15.45 Arzu SOLTAN-Gadraddin NEMATZADE: Azərbaycan’da Mədəni İrsinin Tədqiqi və Təbliğində “Miras” İctimai Birliyinin Rolu (The Role of MIRAS Social Organization in Research and Propagation of)
15.45-16.00 Lect. Mehmet ÇELİK-Inst. Nermin ÇELİK: Türk Seramik Sanatında Lirik Yansımalar: Tüzüm Kızılcan (The Lyric Reflections in Turkish Ceramic Art: Tüzüm Kızılcan)
16.00-16.15 conclusion
16.15-16.30 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
9. OTURUM (9. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Teymur KARIMLI-Associate Prof. Dr. Demet EROL ÖNGEN

16.30-16.45 Prof. Dr. Ezio ARLATI-Dr. Mangone MERONİ-Dr. Elisa MERONI: Agsu Archaeological and Ethnographic Museum
16.45-17.00 Prof. Dr. Luigi SCRİNZİ: The Architectural Heritage as the Conservation Paradigm for Italian and Turkic Cultural Worlds Vital Collaboration
17.00-17.15 Associate Prof. Dr. Demet EROL ÖNGEN: Adaptation of the General Decision Making Style Inventory Into the Turkish Culture
17.15-17.30 Assistant Prof. K. Müge GÖKER: Geç Dönem Osmanlı Mimarisi İç Mekân Aydınlatma Elemanları (Indoor Lighting Fixtures at the Late Ottoman Period Architecture)
17.30-17.45 conclusion

II. SALON (II. HALL)
10. OTURUM (10. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Tuna DOĞAN-Dr. Rashad IBRAHİMOV

16.30-16.45 Prof. Dr. Rana MIRZEZADE: Kültür və Mədəniyyət Aspektində Türkçülük (Turkism in Culture and Civilization Aspect)
16.45-17.00 Assistant Prof. Şemsettin DAĞLI: Hat Sanatımızda Yazı Resimler ve Mevlevilik (Mawlawiyah and Typo-Pictures in Turkish Caligraphy Art)
17.00-17.15 Prof. Dr. Rana ABDULLAYEVA: Köhnə Bakı şəhəri - YUNESKO-nun Dunya irsi abidəsidir (The Old City of Baku: Site of UNESCO World Heritage List)
17.15-17.30 Assistant Prof. Fehime Yeşim GÜRANİ- Assistant Prof. Tülay CANBOLAT: Kültürel Mirasımızın Bir Yansıması Olarak Kervansaraylar (Caravanserais as a Sample For Cultural Heritage)
17.30-17.45 conclusion
19.09.2012
I. SALON (I. HALL)
11. OTURUM (11. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Ezio ARLATI -Associate Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN

09.00-09.15 Prof. Dr. Aybeniz ALİYEVA-KENGERLİ: “Divani-lüğət-it-Türk” Ortaq Türk Abidəsi Kimi (Divani-Lugati-it-Turk” as Common Turkic Monument)
09.15-09.30 Prof. Dr. Teymur KARIMLI: Füzulinin Məcnunu və Cavidin Sənanı (Majnun of Fuzuly and Senan of Javid)
09.30-09.45 Shehla KHALİLLİ: Osmanlı Dövrü Şairlərindən Əlaəddin Sabit Bosnalı “Külliyyat”ının Əlyazma Nüsxələrinin Tekstoloji Təhlili (Text Analyses of Manuscript Copies of “Complete Works” of Aladdin Sabit Bosnali from Ottoman Time Poets”)
09.45-10.00 Assistant Prof. Tolga BENLİ: Türk Kültürünün Zenginliklerinden Yararlanarak Kaliteli ve Kimliği Olan Türk Mobilyasını Yaratmak (Creating The Turkish Furniture Identity Inspired by Turkish History and Culture, Lifestyle and Folkloric Characteristics)
10.00-10.15 Exp. Ahmet AYTAÇ: About Turkish Weavings Which Painted Orientalist Painters’ Pictures (Oryantalist Ressamların Tablolarında Tasvirlenen Türk Dokumalarına Dair)
10.15-10.30 Associate Prof. Dr. Yüksel KAŞTAN: Devletçilik Örneği Olarak Karabük Demir-Çelik İşletmeleri’nin Karabük’ün İktisadi Yaşamındaki Yeri (The Importance of Karabük Iron and Steel Factories in the Economical Situation of Karabük)
10.30-10.45 conclusion
10.45-11.00 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
12. OTURUM (12. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ-Assistant Prof. Dr. Ömer ZAİMOĞLU

09.00-09.15 Inst. Emine TONUS: Türkiye’de Boynuzdan Tarak Yapımı (Comb Production From Horn in Turkey)
09.15-09.30 Associate Prof. Dr. Rubabe ALİYEVA: İnsanların Bitki və Heyvanlar Aləmi Haqqında Təsəvvürlərinin Folklorda İfadəsi (Expression of People’s Thinking About the Plants and Animals in Folklore)
09.30-09.45 Assistant Prof. Tülay CANBOLAT- Assistant Prof. Fehime Yeşim GÜRANİ: Osmanlı-Türk Toplumunda Kamusal Mekân Örneği Olarak Kahvehaneler (Coffeehouses: A Sample of Public Space in Ottoman – Turkish Society)
09.45-10.00 Assistant Prof. Dr. Cemali SARI: Bir Kültürel Coğrafya Araştırması: Batı Toroslarda Yaylaların Fonksiyonel Değişim Süreci ve Yayla Şenlikleri (A Cultural Geographical Research: Functional Change Processes of Plateaus and Festivals in West Taurus)
10.00-10.15 Assistant Prof. Dr. Hafize PEKTAŞ: Geleneksel Osmanlı Nakışlarında Natürmort (Still Life of the Traditional Ottoman Embroideries)
10.15-10.30 Inst. Ülkü BAYSAL: Efe ve Zeybek Kültüründe Kullanılan Oyalar ve Takıda Kullanımı (Laces in Efe and Zeybek Culture and Their Usage in Jewellery)
10.30-10.45 conclusion
10.45-11.00 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
13. OTURUM (13. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR- Dr. Chiara MANGONE

11.00-11.15 Prof. Dr. Ezio ARLATI-Dr. Lorenzo JURINA-Dr. Claudia PRADERIO: Design and Digital Modeling Techniques for on-site Archaeological Excavations’ Protection in Agsu: the Case of Agsu Mosque
11.15-11.30 Dr. Raffaella BRUMANA-Dr Daniela ORENI-Dr Branka CUCA: Integrated Surveying Techniques Finalıied to Intepretative 3d Content Models in the Byzantine Church of St.Nicholas, Mesopotam, Albania
11.30-11.45 Assistant Prof. Banu APAYDIN: Inner Exteriors at Traditional Turkish House: Open Porch - Closed Sofa (Geleneksel Türk Evi’nde İç’teki Dış’lar: Açık Hayat-Kapalı Sofa)
11.45-12.00 Dr. Alessandra ZANELLI-Dr. Paolo BECCARELLI: Textile Technologies Applied To Heritage Protection: Innovative Materials and Experimental Studies
12.00-12.15 Lect. Nuran BAYGÜL: Türkiye’de Hamam Kültürü ve Eğlenceleri (The Culture and Entertainment of the Hamams in Turkey)
12.15-12.30 Inst. Aylin DİLEK: Karacasu Etnografya Müzesi’nde Sergilenen El Dokumalarından Örnekler (The Samples of Handmade Woven Fabric Materials From Karacasu Museum of Ethnography)
12.30-12.45 conclusion
12.45-13.30 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
14. OTURUM (14. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Associate Prof. Dr. Hilmi DEMİRKAYA-Associate Prof. Dr. İpek FİTÖZ

11.00-11.15 Assistant Prof. Dr. Gülnur DURAN: Sultan I. Mahmud’un Nadir Şah’a Gönderdiği Nâme-i Hümâyûn’un Bezemelerine Dâir (On the Ornamentation of the Imperial Dispatch Sent by Sultan Mahmud I to Nadir Shah)
11.15-11.30 Assistant Prof. Dr. Ela TAŞ: Geleneksel Anadolu Dokumalarından Yörük Heybeleri (Nomad Saddlebags of Anatolian Weaves)
11.30-11.45 Assistant Prof. Dr. Ömer ZAİMOĞLU: Bayburt Yöresi Cicimleri (The Cicim of the Bayburt Region)
11.45-12.00 Inst. Ayşe Gamze ÖNGEN: Selçuklu Halılarının Zeminini Oluşturan Tasarımda Görsel Yanılgı (Visual Illusion at Design Forming Ground of Seljuk Carpets)
12.00-12.15 Assistant Prof. Dr. Fatma ÜNAL: Erken Çocukluk Döneminde Oyun ve Oyun Materyalleri (Game and Game Materials in Early Childhood Period)
12.15-12.30 Gulnara AZİZOVA: Mahmud Kaşğarinin “Divanü Lüğati-it Türk“ Əsərinin Dünyəviliyi (Secularization of “Divani-Lugati-it-Turk” Work by Mahmoud Kashgary)
12.30-12.45 conclusion
12.45-13.30 COFFEE BREAK

I. SALON (I. HALL)
15. OTURUM (15. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Tatiana SERGEYEVA-Associate Prof. Şemsettin DAĞLI

13.30-13.45 Prof. Dr. Tatiana SERGEYEVA- Assistant Prof. Nora LOMBARDİNİ: The European Union Exchange to Boost Cross Higher Education Among European and Central Asian Cultures: Sustainable City and Region Development Without Losing Identity
13.45-14.00 Elisabetta ROSINA-Elisabetta ROTTA: Environmental Protection and Control Systems for Architectural and Archaeological Heritage
14.00-14.15 Associate Prof. Dr. Lorenzo JURINA: Seismic Improvement of Traditional Hearth Buildings in Turkey
14.15-14.30 conclusion
14.30-14.45 COFFEE BREAK

II. SALON (II. HALL)
16. OTURUM (16. SESSION)
Oturum Başkanları (Session Moderators):
Prof. Dr. Nargiz ALİYEVA -Assistant Prof. Cem DOĞAN

13.30-13.45 Gulbeniz BABAKHANLİ: XX əsr Azərbaycan Poeziyasında Dünya Obrazı (World Image in 20th Century Azerbaijani Poetry)
13.45-14.00 Assistant Prof. Dr. Nezaket ISMAILOVA: Güney Azərbaycan Ağız Ədəbiyyatının Öyrənilməsi Sahəsində Aparılan Tədqiqatlar (Researches in the Line of Study of South Azerbaijan Folklore)
14.00-14.15 Assistant Prof. Dr. Ümit YILDIZ: Yurt Dışında Kurulan veya Kurulması Muhtemel Türk Dili ve Kültürü Merkezlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Türk Kültürünün Yabancılara Tanıtılması Süreçlerine Etkileri ve Süreçlerde Üstlenebileceği Görevler (Current Centers of Turkish Language and Culture Centers in the World and Their Affects on the Process of Teaching Turkish Culture and Language as a Foreign Language)
14.15-14.30 conclusion
14.30-14.45 COFFEE BREAK

Aula Rogers Salonu (Aula Rogers Hall)

14.45-16.00 KAPANIŞ (DEĞERLENDİRME) PANELİ
Clossing (Conclusion) Session

1. Sempozyum Genel Sekreteri Exp. Ahmet AYTAÇ
(Exp. Ahmet AYTAÇ, General Secretary of Symposium)

2. Sempozyum Genel Sekreteri Prof. Dr. Ezio ARLATI
(Prof. Dr. Ezio ARLATI, General Secretary of Symposium)

3. Sempozyum Başkanı Dr. Fariz HALİLLİ
(Dr. Fariz KHALİLLİ, Head of Symposium)

4. Sempozyum Onursal Başkanı Prof.Dr. Alessandro BALDUCCI
(Prof. Dr. Alessandro BALDUCCI, Honorary Head of Symposium)

5. Sempozyum Onursal Başkanı Yusuf KÜÇÜKDAĞ (Mr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Honorary Head of Symposium)

6. Sempozyum Bilim ve Sergi Kurulu üyesi Prof. Dr. Gafar JABİYEV
(Prof.Dr. Gafar JABİYEV, member of Board of Science and Exhibition)

7. (Konul JAFAROVA- Prof. Dr. Z. Gönül BAKIR - Prof. Dr. Stefano Della TORRE - Prof. Dr. Luigi SCRİNZİ)

POSTER BİLDİRİLER (POSTERS PAPERS)

1. Aygun ALİZADE: The Role of Folk Art in the Culture of Azerbaijan
2. Assistant Prof. Aynur MAKTAL-Caner ŞAHİN: Bursa Türk İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Memlûk Kur’ân-ı Kerîm’inin Tezhipleri (The Illumination of Mameluke Koran at Bursa Turkish-Moslem Artworks Museum)
3. Research Assistant Bahadır ÖZTÜRK: İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 13. Yüzyıl Tarihiyle Sergilenen Halı Seccade (13th Century Dated Prayer Rug Which Has Been Exhibited in Turkish and Islamic Art Museum in Istanbul
4. Research Assistant Elif ŞENEL: Soyutlayıcı Eğilimde Özgün Bir Tavır Olarak Ömer Uluç’un Yaklaşımının Türk Sanatına Katkıları (Contributions of Omer Uluc’s Approach as an Orıgınal Manner in Abstractive Tendency to Turkish Art)
5. Elmira ABBASOVA: Craftsmanship in Medieval Agsu Town
6. Inst. Esra Dürdane TUĞAN: 16.–18. Yüzyıllar Arasında Halı ve Kumaş Sanatında Bir Devre Adını Veren “Lale” Motifi (16th-18th. Between the Centruies Carpet and Fabric Art Give the Name of the Period “Tulip”)
7. Lect. Fatma Nilhan ÖZALTIN-Inst. Zeynep Figen YURTERİ: Halıda Yalvaç Antiocheia Antik Kenti’nin Tanıtımı (Promotion of Pisidia Antiocheia Antique City in Carpet)
8. Dr. Gulnara SAFAROVA: The Role of Traditions in Protection and Development of Turkic Cultural Heritage
9. Prof. Dr. Gulnaz ABDULLAZADE: The Song “Sarı Gelin” on the Protection of Azerbaijans Musical Heritage
10. Prof. Dr. Gulshen ALİYEVA-KENGERLİ: Turkish Thought and the Science of Fuzuli Studies
11. Inst. Dr. Gülçin EROĞLU: Halk Eğitim Merkezlerinde “Takı Tasarımı” Kurslarında Eğitim Veren Eğitmenlerin Sorunlarına İlişkin Görüşler (Views on the Problems of Instructors Teaching ‘Jewelery Desıgn’ at Public Educatıon Centers)
12. Inst. Hülya KAYNAR- Inst. M. Fatih ÇAKMAKTEPE: Sivas Buruciye Medresesi Taçkapısı Bezemelerine Dair Bir Değerlendirme (an Assessment of Portal Decorations of Sivas Buruciye Madrasah)
13. İlkin ALİYEV: Goyturk Monuments as Heritage of Ancient Turkic History
14. İsa SADAYLI: 1st Republic in the East
15. İsmail JABİYEV: History of Musical Culture of Azerbaijan
16. Dr. Kamala PANAHOVA: Manuscripts of 18th Century Azerbaijani Thinker Asiraddin Abhari as Sample of Turkic Cultural Heritage
17. Associate Prof. Dr. Lale ALTINKURT-Inst. Özkan BAYSAL: Türk Resim Sanatında Konu Olarak Evlilik Törenleri (Wedding Ceremonies in Turkish Painting Art)
18. Inst. M. Ali EROĞLU- Assistant Prof. Didem K. ATİS ÖZHEKİM: İvrindi’nin “Küpe” Motifli Çuvalları (Sacks With “Küpe” (Earring) Motif at İvrindi)
19. Dr. Metanet SHEKIKHANOVA: Philosophy of Derivation From “Turkic Nation, Islamic People and West Culture” Via Ziya Goyalp
20. Inst. Mustafa GENÇ: Akdeniz Yörüklerinde Heybe (Mediterranean Nomads Saddlebags)
21. Associate Prof. Dr. Nazile ABDULLAZADE: “Meykhana” Genre in Azerbaijani Classical Literature and Ali Aga Vahid Phenomenon
22. Nigar GAYİBALİYEVA: Turksoy
23. Associate Prof. Oya SİPAHİOĞLU: Osmanlı Sarayında İtalyan Dokumaları ve Türk Dokumalarına Etkisi (Italian Fabrics in The Ottoman Court and it’s Effects on the Turkish Fabrics)
24. Research Assistant Pınar TOKTAŞ: Türk Kitap Sanatlarının Cumhuriyet Döneminde Gelişimi ve Günümüz Yükseköğretim Programlarındaki Yeri
25. Saida HAMZABAYOVA: Professor Minorsky’s Research of Osman Miniatures and Manuscripts
26. Inst. Serap IŞIKHAN-Kerem İLDEŞ: İstanbul Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’ndeki Çini Panoların Belgelenmesi (The Documention of Tile Panels on Tomb Hatice Turhan Valide Sultan)
27. Shahismail İSMAİLOV: Home Ceremonies and Traditions in Safavids State in 17th Century
28. Shakir EMİNBEYLİ-Gulnar MASİMLİ: Turkic World Via “Discovery Azerbaijan”
29. Prof.Dr. Shikar GASIMOV-Vali HUSEYNOV: Azerbaijani press in 1920-30s
30. Shola BAYRAMOVA: MIRAS Social Organization at International Community
31. Prof. Sibel ARIK-Inst. Nil SÜNNETCİLER: Türk Toplumunda Hamam ve Hamam Kültüründe Kullanılan Tekstiller (Textiles Used Hammam and Hammam Turkish Society Culture)
32. Prof. Dr. Siyavush DADASHOV: Word of Author in ‘Theory of Turkic Miniature Art” Book
33. Dr. Tukezban GOYUSHOVA: Bronze Belts Revealed in Azerbaijan
34. Associate Prof. Dr. Valide PAŞAYEVA: Azerbaycan Tekelduz İşlemelerinin Sanatsal Özellikleri (The Art Features of Azerbaijan Tekelduz Embroideries)
35. Inst. Zahide KAYIŞOĞLU ŞAHİN-Ayşe KAYIŞOĞLU: Yahyalı (Kayseri) Yöresi Belkuşağı/Önlük Bağı Dokumaları ve Günümüzdeki Durumu (Yahyalı (Kayseri) Region Belkuşağı / Apron Link Fabric and Present-Day Forecast)
36. Zibeyde BAYRAMOVA: Unity of Cultural Studies and History Within the Visual Art
37. Dr. Ziver HUSEYNOVA: Dictionaries in Turkish (Safavids period)

ULUSLARARASI SERGİ (INTERNATIONAL EXHIBITION)


Ahmet AYTAÇ
Ahmet DALKIRAN
Aynur MAKTAL
Ayşe Aslıhan ERGÜDER
Ayşe BİRLİK
Ayşe Gamze ÖNFEN
Ayşe OKUR
Ayşegül KOYUNCU OKCA
Ayşen KARAKOÇ
Banu BAŞA
Begül ÖZKOCA
Burcu BAŞARAN
Cemile Arzu AYTEKİN
Duygu ÖZGÜL DURSUN
Ekin DEVECİ
Elif ŞENEL
Emine NAS
Esra KAVCI ÖZDEMİR
Esra VAROL
Fadime YILDIRIM
Fatma Aybike AYTAÇ
Feryal BEYKAL ORHUN
Filiz Nurhan ÖLMEZ
Gülizar ÇELEBİLİK
Gülşen ASLAN ELKIRAN
H. Kübra ÖZLAP
Hafize PEKTAŞ
Handan Canan SAVACI
Hatice Nilüfer SÜZEN
Hilal BOZKURT
Hülya RIHTIM
Intigam MUHAMMEDLİ
Jahangir AHMEDOV
Kemal GÜRBÜZ
Kenan HASANGULİYEV
Kenan SAATCİOĞLU
Lale ALTINKURT
M. Hülya ŞANES DOĞRU
Mammad RAHİMOV
Mammad RASHİDOV
Mehmet ÇELİK
Muna SİLAV
Neslihan ÖZTÜRK
Neşe ÇEGİNDİR
Nilay ERTÜRK
Nuray MAMUR
Nurcan PERDAHÇI
Oğuz YURTTADUR
Ömer ZAİMOĞLU
Özcan UZKUR
Pınar TOKTAŞ
Sahib GULİYEV
Sevil SAYGI
Sibel ADAR
Songül ARAL
Songül KURU
Surayya ABDULLALI
Şebnem R. TEMİR
Şenay AYTAÇ
Şerife YILDIZ
Şöhret AKTEPE
Şule TEKEŞİ
Tuna DOĞAN
Tuvana CEYLAN
Ülkü BAYSAL
Valide PAŞAYEVA
Vugar GULİYEV
Vugar İMANGULİYEV
Vusal KARAKAŞHLI
Vusal RAHİMOV
Yıldız ŞİMA
Yonca AYLA MAVİLİ
Zahide KAYIŞOĞLU ŞAHİN

ULUSLARARASI KİŞİSEL SERGİ (INTERNATIONAL PERSONAL EXHIBITION)
Ahmet AYTAÇ: “Orta Asya’dan Anadolu’ya Keçe (Felt Central Asia to Anatolia)”

TRADITIONAL ‘MUGHAM’ PRFORMANCE by MIRAS MUSIC GROUP:
Azərbaycan Muğam Dəstgahları (The Azerbaijani Mugham Sets)
Mehman MİKAİLOV-Ruslan ADGOZELOV-Ayshen MEHDİYEVA-Jahandar MİKAİLOV. 19th September at 12,45 P.M. in Politecnico Conference Room.